IT konsulent

[:nb]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

It ekspert hos et firma med erfaring

 

Her hos Innova Kurs og Konsulenttjenester finner du de beste
IT konsulentene. Vår oppgave er å være deres IT ekspert slik at dere ikke
behøver å bekymre dere for datasystemene deres.

 

Mange kunder ønsker at vi som it eksperter tar ansvaret for
deres servere. Dette kan gjelde database-servere eller webservere. Som IT
konsulent kan vi hjelpe dere ved å logge oss inn på deres server og jobbe
direkte med å rette deres systemer der dere er. Dette gjør at dere raskt kan få
hjelp av en IT ekspert.

 

Våre IT konsulenter programmerer, designer, drifter og løser
IT problemer hele tiden. IT konsulentene våres har ulike IT ekspert områder og
vi vil fordele oppgavene dit de hører hjemme.

 

Til en oppgave med å lage et websystem trenger vi:

 

Designer som bestemmer hvordan siden skal se ut. Designeren
lager også en illustrasjon som gir kundene trygghet på at de får det de vil. En
beskrivelse av produktet kan misforstås selv av IT eksperter og det er fint at
alle er enige om design og funksjon før programmeringen begynner.

 

Designet utvikles så av en IT konsulent ,som er webutvikler,
som sørger for at designet er pent på en webside.

 

Til slutt vil en IT ekspert innen programmering sørge for at
riktige data lagres og hentes.

 

Vi står klare til å hjelpe dere. Bare ta kontakt!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]No Fields Found.

[/vc_column][/vc_row]

[:en]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

It ekspert hos et firma med erfaring

Her hos Innova Kurs og Konsulenttjenester finner du de beste
IT konsulentene. Vår oppgave er å være deres IT ekspert slik at dere ikke
behøver å bekymre dere for datasystemene deres.

Mange kunder ønsker at vi som it eksperter tar ansvaret for
deres servere. Dette kan gjelde database-servere eller webservere. Som IT
konsulent kan vi hjelpe dere ved å logge oss inn på deres server og jobbe
direkte med å rette deres systemer der dere er. Dette gjør at dere raskt kan få
hjelp av en IT ekspert.

Våre IT konsulenter programmerer, designer, drifter og løser
IT problemer hele tiden. IT konsulentene våres har ulike IT ekspert områder og
vi vil fordele oppgavene dit de hører hjemme.

Til en oppgave med å lage et websystem trenger vi:

Designer som bestemmer hvordan siden skal se ut. Designeren
lager også en illustrasjon som gir kundene trygghet på at de får det de vil. En
beskrivelse av produktet kan misforstås selv av IT eksperter og det er fint at
alle er enige om design og funksjon før programmeringen begynner.

Designet utvikles så av en IT konsulent ,som er webutvikler,
som sørger for at designet er pent på en webside.

Til slutt vil en IT ekspert innen programmering sørge for at
riktige data lagres og hentes.

Vi står klare til å hjelpe dere. Bare ta kontakt!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][contact-form-7 id=”4298″][/vc_column][/vc_row]

[:]

Åpne tilgang til Microsoft Access-systemer

Sikkerhet i Microsoft Office

Microsoft har et ekstra ledd med sikkerhet som hindrer at f.eks. MS Access-systemer skal kunne kjøre programkode. Dette er selvfølgelig fordi man ellers kan få/laste ned et ondsinnet Word-dokument, Excel-ark eller Access-system og så gjør dokumentet noe ondsinnet virus-aktig.

Men dette gjør også at gode programmer man har laget selv ikke får lov å kjøre sin programkode.

Oppskrift

Her er en oppskrift på å si at «Det som ligger av Access-systemer i denne mappa er OK å kjøre. Jeg stoler på det.»

  • Ta en kopi av MS Access-systemet ditt
  • Åpne kopien av MS Access-system mens du holder Shift-knappen inne. Dette vil åpne MS Access uten at innledende kode kjøres.
  • Bruk meny: Fil/Alternativer (Files/Options)
  • Klareringssenter/Innstillinger for klareringssenter
  • Klarerte plasseringer/Legg til ny plassering… (alternativt må man sette på hake for ‘Tillat klarerte plasseringer i nettverket (anbefales ikke)’ hvis selve MS Access-systemet befinner seg på en annen datamaskin enn den man jobber på. Altså ikke C:\ e.l.
  • Til slutt må man velge den mappen der MS Access-systemet ligger. Alternativt (rød firkant) kan man si at også undermapper til denne mappen er OK. Jeg pleier å sette det ettersom jeg kanskje legger backup av systemet der og senere ønsker å se på en gammel versjon.
  • Avslutt Access og start det originale MS Access-systemet på vanlig måte.

Oppsummering

Nå skal ikke Microsoft hindre at kode kjøres i de systemene som ligger i mappen du valgte.

VBA kode: Summere omsetning etter dato

[:nb]

Avansert summerhvis

Jeg hadde en utfordring som flere kan behøve hjelp med. En summerhvis fungerte ikke bra nok til mitt behov så jeg tenkte jeg kunne programmere en liten funksjon for å hjelpe meg. Jeg kunne sikkert gjort dette enda smartere og brukt mer tid, men håper andre ser nytten og kan bruke det til noe.

Jeg hadde en tabell med mine ordre:

OrdreID Kunde Ordredatoen Moms Forfalsdato  Totalt  Med moms  Moms kr
201810000 Kunde 1 02.01.2018 0 % 06.02.2018  kr        1 000,00  kr        1 000,00  kr                  –
201810001 Kunde 2 15.02.2018 25 % 01.03.2018  kr        2 000,00  kr        2 500,00  kr           500,00
201810002 Kunde 3 15.02.2018 0 % 01.03.2018  kr        3 000,00  kr        3 000,00  kr                  –
201810003 Kunde 4 15.02.2018 25 % 01.03.2018  kr        4 000,00  kr        5 000,00  kr        1 000,00
201810004 Kunde 5 15.02.2018 0 % 19.03.2018  kr        5 000,00  kr        5 000,00  kr                  –
201810005 Kunde 6 19.03.2018 25 % 02.04.2018  kr        6 000,00  kr        7 500,00  kr        1 500,00
201810006 Kunde 7 20.03.2018 25 % 03.04.2018  kr        7 000,00  kr        8 750,00  kr        1 750,00
201810007 Kunde 8 20.03.2018 25 % 03.04.2018  kr        8 000,00  kr      10 000,00  kr        2 000,00
201810008 Kunde 9 23.03.2018 0 % 06.04.2018  kr        9 000,00  kr        9 000,00  kr                  –

Ved å sette parametre i funksjonen som Range så kan jeg gripe hele kolonnen uansett hvor lang den blir.

I Excel har jeg så et oppsett slik:

 Inntekt med moms jan/feb  kr            6 000,00 01.01.2018
 Inntekt uten moms jan/feb  kr            9 000,00 28.02.2018
 Inntekt med moms mar/apr  kr             21 000,00 01.03.2018
 Inntekt uten moms mar/apr  kr               9 000,00 30.04.2018
 Inntekt med moms mai/juni  kr                         – 01.05.2018
 Inntekt uten moms mai/juni  kr                         – 30.06.2018
 Inntekt med moms juli/aug  kr                         – 01.07.2018
 Inntekt uten moms juli/aug  kr                         – 31.08.2018
 Inntekt med moms sep/okt  kr                         – 01.09.2018
 Inntekt uten moms sep/okt  kr                         – 31.10.2018
 Inntekt med moms nov/des  kr                         – 01.11.2018
 Inntekt uten moms nov/des  kr                         – 31.12.2018

Selve Excel-funksjonen

I Excel der jeg skal beregne summen skriver jeg:=SumOmsMedMoms(Arbeidsbok[[#Alle];[Ordredatoen]];Arbeidsbok[[#Alle];[Totalt]];M11;M12;Arbeidsbok[[#Alle];[MvaProsent]])

Der M11 og M12 er hendholdsvis første dato og siste dato – eksempelvis 1.1.2018-28.2.2018. Arbeidsbok[[#Alle];[Ordredatoen]] er alle datoene mine. Arbeidsbok[[#Alle];[Totalt]] er alle tallene mine. Arbeidsbok[[#Alle];[MvaProsent]] er alle momsprosentene mine.

Funksjonene som beregner dette er da:

Funksjonene:

Denne summerer de med moms.

Public Function SumOmsMedMoms(vDato As Range, vSum As Range, vFra As Range, vTil As Range, vMoms As Range)

Dim i
Dim sum
For i = 2 To vDato.Count + 1
If vDato(i, 1) >= vFra.Value And vDato(i, 1) <= vTil.Value And vMoms(i, 1) > 0 Then
sum = sum + vSum(i, 1)
End If
Next i
SumOmsMedMoms = sum

End Function

Denne summerer de uten moms.

Public Function SumOmsUtenMoms(vDato As Range, vSum As Range, vFra As Range, vTil As Range, vMoms As Range)

Dim i
Dim sum
For i = 2 To vDato.Count + 1
If vDato(i, 1) >= vFra.Value And vDato(i, 1) <= vTil.Value And vMoms(i, 1) = 0 Then
sum = sum + vSum(i, 1)
End If
Next i
SumOmsUtenMoms = sum

End Function[:]

Produktdatabase for Boots Norge AS

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kontakt

Våren 2017 ble vi kontaktet av Boots Norge AS. De trengte hjelp med å strømline sine helt forskjellige produkter. Apotekskjeden selger varierte produkter som bleier og paracetamol. Leverandørene var helt forskjellige og folkene på Boots var helt forskjellige. Hvordan kunne vi klare å matche alle deres behov i ett datasystem.

Planleggingen

Gjennom samtaler med ulike travle medarbeidere samlet vi all informasjon som var vanlig og hva som var spesifikt for en produktgruppe. Med god profesjonell informasjon fra Boots, klarte vi til slutt å danne et bilde av hvordan dette kunne bli. Basert på erfaring fra et tidligere prosjekt kom vi til følgende sammensetning:

Liste over produkter

En liste viser produkter. Disse kan filtreres og sorteres. Dobbelt-klikking på et produkt gir deg alle detaljene om produktet.

Detaljer-skjema

I detalj kan man se omfattende informasjon om et produkt. Ved å dele inn i faner, kan mye informasjon organiseres på en klar og enkel måte.

Massesjekk / bulkoppdatering

I listeskjemaet kan du sjekke poster. Klikk deretter Massesjekk. Massesjekk gir mulighet til å bytte informasjon på mange produkter samtidig. Angi verdiene som gjelder for alle poster og start prosessen.

Excel – Eksporter / Import

Kunden ønsket en mulighet til å trekke ut litt informasjon til Excel. De ville så endre den i Excel, og deretter importere den tilbake til Access / SQL-løsningen. Dette gir muligheten til å spørre, for eksempel, leverandører om å bidra med produktinformasjon.

Kontakt oss

Hvis du vil vite mer om dette prosjektet eller har spørsmål om dine egne prosjekter, vennligst kontakt oss ved hjelp av skjemaet nedenfor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][contact-form-7 id=”509″ title=”Kontakt oss”][/vc_column][/vc_row][:en]

Contakt

In the spring of 2017 we were contacted by Boots Norge AS. They needed help streamlining their completely different products. The pharmacy chain sells such varied products as diapers and paracetamol. The suppliers were completely different and the people at Boots were completely different. How could we manage to match all their needs in one computer system.

Planning

Through conversations with diverse busy employees we gathered all information which was common and what was specific to a product group. With good professional information from Boots, we eventually managed to form a picture of how this could be. Based on experience from a previous project we came to the following composition:

List of Products

A list shows products. These can be filtered and sorted. Double-clicking on a product gives you all the details of the product.

Detailed Form

In detail, Boots can see comprehensive information about a product. By dividing into tabs, different information can be organized in a clear and easy way.

Mass Check / Bulk Update

In the list form you can check records. Then click Mass Check. Mass Check provides the opportunity to change many products at once. Set the values ​​that will apply to all the records and start the process.

Excel – Export / Import

The customer wanted an opportunity to extract some information for Excel. They would then change it in Excel and then import it back to the Access / SQL solution. This gives the opportunity to ask, for example. suppliers to contribute product information.

Contact Us

If you would like to know more about this project or you have questions about your own projects please contact us using the form below.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][contact-form-7 id=”509″ title=”Contact us”][/vc_column][/vc_row][:]